Zbiorniki na paliwo - przechowywanie i transport

Zbiorniki na paliwo - przechowywanie i transport
Zbiorniki na paliwo przechowywanie i transport

Posiadanie zbiornika do składowania paliwa to bardzo korzystne i wydajne rozwiązanie. Sprawdza się w przypadku wielu branż i w różnych okolicznościach. Z takiej możliwości korzystają między innymi przedsiębiorcy i rolnicy. Posiadanie tego rodzaju produktu przydaje się podczas tankowania ciągników i maszyn rolniczych, ale też sprzętów budowlanych czy samochodów firmowej floty. Mając do dyspozycji odpowiedniej wielkości zbiornik na paliwo, można się cieszyć stałym dostępem do surowca, co na pewno przekłada się na wydajniejszą pracę, a w wielu przypadkach gwarantuje też oszczędności (w końcu cena w hurcie jest niższa niż w detalu), a także pozwala uniknąć kupowania oleju bądź benzyny, kiedy ceny znacznie się wahają. Jest to zatem korzystne rozwiązanie, z którego warto korzystać – oczywiście pod warunkiem, że użytkowanie odbywa się na zasadach zgodnych z instrukcją producenta, przepisami prawa czy warunkami bezpieczeństwa.


W jaki sposób i gdzie przechowywać paliwo?

Kluczową kwestią w sytuacji, gdy korzysta się z jednostek magazynujących paliwo, jest to, by charakteryzowały się one odpowiednią jakością, zapewniały właściwe warunki, a także znajdowały się w odpowiedniej lokalizacji. Podobne czynniki dotyczą samego przechowywanego surowca. Musi on wyróżniać się odpowiednią klasą, aby w możliwie najdłuższym czasie mógł służyć potencjalnym użytkownikom. Jeśli idzie o przechowywanie paliwa, to powinno się ono odbywać w takich warunkach, które zagwarantują bezpieczeństwo. Odporny na promieniowanie UV i korozję, a także uszkodzenia czy przecieki zbiornik stanowi więc niezwykle ważne wyposażenie. Wiadomo, że musi być to konstrukcja szczelna, ponieważ jakiekolwiek wycieki czy przecieki paliwa mogą być groźne dla otoczenia – należy pamiętać o tym aspekcie. Idealnie sprawdzają się w tym przypadku dwupłaszczowe zbiorniki na paliwo. Czym się charakteryzują? Jak sama nazwa wskazuje, składają się z dwóch warstw, a dokładniej z dwóch zbiorników oddzielonych wolną przestrzenią. . Trafia do niej na przykład ta część magazynowanego oleju, która jest wynikiem ewentualnego przecieku. Korzystając z tego rodzaju jednostki, ma się zatem pewność, iż niebezpieczna substancja (a właśnie jako takie klasyfikowane są paliwa) nie przedostanie się na zewnątrz.


Zbiornik tylko w odpowiednim miejscu

Samo posiadanie zbiornika na olej napędowy jest wygodnym rozwiązaniem. Nie wolno jednak zapominać o tym, by umiejscowić go w odpowiedniej lokalizacji. Gdzie można ustawić tego rodzaju konstrukcję? Przede wszystkim musi być to powierzchnia stabilna, pozbawiona nierówności, najlepiej także nienarażona na ewentualne uszkodzenia czy zbyt duże działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Oczywiście zbiorniki na paliwo to produkty odporne na promieniowanie UV czy wilgoć, ale mimo wszystko warto unikać ich nadmiernej ekspozycji na słońce i deszcz, choć nie jest to, rzecz jasna, warunek konieczny. Do wnętrza nie powinny dostawać się pyły ani krople wody, aby uniknąć pogorszenia jakości paliwa. Konstrukcje nie mogą być też ulokowane na powierzchni, która jest palna – w końcu ma się do czynienia cieczami niebezpiecznymi i łatwopalnymi, a zatem każde ewentualne pojawienie się ognia może być tragiczne w skutkach.

Są jeszcze dodatkowe warunki, wynikające z przepisów prawa. Konstrukcje, w których składuje się paliwa, muszą być umieszczone w określonych odległościach od budynków mieszkalnych, innych zabudowań, a także dróg, sąsiednich działek czy akwenów. To wymagania, które muszą zostać spełnione ze względów formalnych. Bez wątpienia nie warto ryzykować ewentualnych problemów związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.


Transport ma znaczenie

W przypadku zbiorników, zarówno pustych, jak i wypełnionych paliwem, koniecznie trzeba zwrócić również uwagę na sposób i warunki transportu. Także pod tym względem znaczenie mają określone zasady zapisane w przepisach. Mowa przede wszystkim o ilości paliwa, które może być przewożone na konkretnej jednostce. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, rolników czy firmy budowlane, to zastosowanie mają przepisy dotyczące przewozu pomocniczego, na użytek własny Mowa na przykład o sytuacjach,, kiedy mobilny zbiornik na paliwo jest transportowany chociażby na miejsce budowy, aby mieć możliwość tankowania różnego rodzaju maszyn. W takich okolicznościach dopuszczalne jest przewożenie maksymalnie 1000 litrów oleju napędowego. Oczywiście przy okazji obowiązują także dodatkowe zastrzeżenia czy nakazy związane z transportem substancji niebezpiecznych, czyli na przykład posiadanie gaśnicy czy unikanie przewozu razem z żywnością.

Przy okazji warto pamiętać, iż oferowane na rynku zbiorniki charakteryzują się na tyle wysoką jakością i określoną charakterystyką, że ich transport nie stanowi zagrożenia, zarówno dla otoczenia, jak i samej konstrukcji. Dwupłaszczowe i szczelne jednostki gwarantują uniknięcie przecieków, a zastosowane materiały budulcowe zapewniają wysoki poziom wytrzymałości.€1,002.59 ex VAT
(€1,233.19
inc VAT)
€1,432.27 ex VAT (€1,761.69 inc VAT)
€953.72 ex VAT
(€1,173.08
inc VAT)
€1,362.46 ex VAT (€1,675.83 inc VAT)

Mobile tank 200l., 12V no flowmeter
€637.32 ex VAT
(€783.90
inc VAT)
Mobile tank 300l., 12VMobile tank 300l., 12V
€725.14 ex VAT
(€891.93
inc VAT)

Posted by Tomasz Luczak
16th February 2023

Back to news